Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Загальні умови вступу в ДЦПТО

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Загальна частина

1.1 Правила прийому до державного навчального закладу «Дніпровський центр професійно – технічної освіти» (далі ДПТНЗ «ДЦПТО» у 2022 рік розроблені відповідно до:

  • Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. N 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. No823/23355;
  • свідоцтва про атестацію ДПТНЗ «ДЦПТО» у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виданих Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 02.08.2017, РД № 045633) ;
  • ліцензій Міністерства освіти ї науки України на впровадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН України від 01.04.2015 серія АЕ № 636250); витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти від 05.11.2020; про освітню діяльності у сфері повної загальної середньої освіти (профільна середня освіта) Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.12.2018р. №Р-788/0/3-18;
  • сертифікату про державну акредитацію ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», виданого Міністерством внутрішніх справ України, серія МВС №001694 від 18.10.2019;
  • статуту ДПТНЗ «ДЦПТО», затвердженого наказом МОН від 30.05.2017 № 759.

1.2 До ДПТНЗ «ДЦПТО» приймаються громадяни України. Прийом на навчання громадян України здійснюється за наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), професійно-технічне навчання.

1.3 Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України та освітньо-кваліфікаційними характеристиками (відповідно до Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України).

1.4 Прийом громадян до ДПТНЗ «ДЦПТО» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6 Прийом громадян понад державне замовлення, а також професійнотехнічне навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

УВАГА! Дистанційне навчання! З 24.11.2022 новий розклад!