дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Загальні умови вступу в ДЦПТО

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти»

Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до державного навчального закладу «Дніпропетровський центр професійно – технічної освіти» на 2017 рік розроблені згідно
- Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. N 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013р. No823/23355 (Додаток 1);
- відповідно до Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. №1240 (зі змінами від 17.06.2015р.) (Додаток 2); - ліцензія «Дніпропетровський центр професійно – технічної освіти» від 01.04.2015 АЕ № 636250 (Додаток 3);
- свідоцтва про атестацію Дніпропетровського центра професійно – технічної освіти від 18.09.2013, РД № 017095 (Додаток 4);
- Статуту ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійно – технічної освіти», затвердженого наказом МОН від 26.05.2016 № 579 (Додаток 5).

1.2. До центру приймаються тільки громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до центру здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне (регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.