Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Загальні умови вступу в ДЦПТО

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до державного навчального закладу «Дніпровський центр професійно–технічної освіти» розроблені згідно:

  • типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. N 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013р. No823/23355 зі змінами внесеними згідно з наказом МОН від 09.04.2014р. №344, наказом МОН від 12.12.2019 №1550 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року (Додаток 1);
  • відповідно до Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. №1240 (зі змінами від 17.06.2015р.) (Додаток 2);
  • ліцензії Міністерства освіти ї науки України, серія АЕ № 636250 від 01.04.2015 щодо надання освітніх послуг Державним професійно-технічним навчальним закладом «Дніпровський центр професійно – технічної освіти» (далі - ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»), пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників (накази Міністерства освіти і науки України 11.06.2014р. №2323л, від 11.08.2016р. №1414л та від 22.09.2016р. №1426л), та ЛП №02154-000164 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Додаток 3);
  • витяг з реєстру суб’єктів освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Код закладу в ЄДЕБО 2154 (Додаток 4)
  • свідоцтва про атестацію Дніпровського центра професійно – технічної освіти від 02.08.2017, РД № 045633 (Додаток 5);
  • ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти (професіональної середньої освіти), розпорядження голови облдержадміністрації від 11.12.2018р. №Р-788/0/3-18, реєстраційний №0654 (Додаток 5А);
  • сертифікат про державну акредитацію ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», виданий Міністерством внутрішніх справ України, серія МВС №001694 від 18.10.2019 (Додаток 5Б);
  • статуту ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно – технічної освіти», затвердженого наказом МОН від 30.05.2017 № 759 (Додаток 6).

1.2. До ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» приймаються тільки громадяни України.