Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Загальні умови вступу в ДЦПТО

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до державного навчального закладу «Дніпровський центр професійно–технічної освіти» розроблені згідно:

  • типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. N 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013р. No823/23355 (Додаток 1);
  • відповідно до Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. №1240 (зі змінами від 17.06.2015р.) (Додаток 2);
  • ліцензія «Дніпровський центр професійно – технічної освіти» від 01.04.2015 АЕ № 636250 та витяг ЛП №02154-000164 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Додаток 3);
  • витяг з реєстру суб’єктів освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Код закладу в ЄДЕБО 2154 (Додаток 4);
  • свідоцтва про атестацію Дніпровського центра професійно – технічної освіти від 02.08.2017, РД № 045633 (Додаток 5);
  • статуту ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно – технічної освіти», затвердженого наказом МОН від 30.05.2017 № 759 (Додаток 6).

1.2. До центру приймаються тільки громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до центру здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та/або державного замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад регіональне та/або державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.