Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Школа молодого майстра та викладача

Напрямки роботи школи молодого майстра та викладача

 1. Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в:
  • організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту;
  • розробці навчально - плануючої документації (навчальних планів, програм тощо);
  • доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів навчання та виховання;
  • у впровадженні новітніх педагогічних та інформаційних технологій;
 2. Забезпечення накопичення й систематизації молодим спеціалістом навчальної та методичної літератури, інструктивних, нормативних та інших матеріалів та документів;
 3. Забезпечення дотримання молодим викладачем, майстром в/н вимог Закону України «Про мови» (опанування державної мови, виконання орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм під час оформлення навчальної документації;
 4. Створення творчих динамічних груп «наставник -молодий спеціаліст»;
 5. Проведення співбесід;
 6. Організація тижня «Ініціатива та творчість молодого викладача, (майстра в/н)»;
 7. Оформлення «Методичного паспорту молодого спеціаліста», «Портфоліо» з метою аналізу підвищення рівня його професійної та методичної майстерності.

Структура роботи школи молодого майстра та викладача

Структура метод. роботи з молодими спеціалістами в ДЦПТО

План роботи школи молодого майстра та викладача 2017-2018

План роботи школи молодого майстра та викладача за минулі роки