Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Приймальна комісія

ДЦПТО приймальна комісія
 1. Прийом до ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» здійснює приймальна комісія.
 2. Очолює приймальну комісію директор Центру, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
 3. Приймальна комісія:
  • організовує прийом заяв та документів;
  • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
  • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
  • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
 4. Правила прийому до ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та на сайті центру і мають таку специфіку:
  • перелік професій,спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
  • плановані обсяги прийому;
  • освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
  • форми та ступеневість навчання;
  • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
  • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди) та системи оцінювання знань;
  • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
  • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
  • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
  • порядок проходження медичного огляду вступників.
 5. Строки проведення прийому на навчання до ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» у 2023 році встановлюються до 25.08.2023

Графік роботи приймальної комісії: Документи приймаються щоденно з 800 до 1700
cубота: з 900 до 1400

УВАГА! Дистанційне навчання! З 01.06.2023 новий розклад!