Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇЇ

Методичні комісії — це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, впровадженню досягнень педагогічної науки і кращого досвіду в навчально-виховний процес.

Основним призначенням методичних комісій є:

 • пропаганда кращого педагогічного досвіду;
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес;
 • розробка засобів діагностики професійної компетентності педагогічних працівників і застосування їх при атестації;
 • орієнтація навчально-виховного процесу на активні методи навчання;
 • удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій; формування електронної бази методичних напрацювань.

В нашому центрі працюють 8 методичних комісій:

Методична комісія викладачів фізичної культури та Захисту Вітчизни
Методична комісія викладачів фізичної культури та Захисту Вітчизни – Руденко Валентин Павлович

Голова комісії

Руденко Валентин Павлович

Проблема над якою працює комісія:

Постійна пропаганда здорового способу життя через фізичну підготовку і самопідготовку учнів. Гармонійний розвиток фізичних і духовних сил учнівської молоді. Виховання у учнів бажання систематично займатися фізичними вправами і спортом.

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • втілення у свою роботу принципів гуманізації і диференціації навчального процесу;
 • використання нових форм проведення уроків, вивчення передового педагогічного досвіду;
 • обмін досвіду роботи між викладачами керівниками спортивних гуртків;
 • використання прийомів зацікавлення учнів, залучення викладачів до дослідницької діяльності у методиці викладання і тренування;
 • сприяння ставленню розвитку та вдосконаленню системи роботи викладачів предметів «Захист Вітчизни» та «Фізичне виховання»

Склад методичної комісії:

 1. Руденко В.П. – голова МК , керівник фізичного виховання, викладач фізичної культури – спеціаліст другої категорії
 2. Колосов Є.А. – викладач фізичної культури – спеціаліст
 3. Яблонська О.В. – викладач фізичної культури, спеціаліст першої категорії
 4. Шевель О.М. – викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 5. Поляков О.Д. – викладач предмету «Захист Вітчизни», спеціаліст
 6. Панченко С.І. – викладач предмету «Захист Вітчизни», спеціаліст
Методична комісія гуманітарних і суспільних дисциплін
Методична комісія гуманітарних і суспільних дисциплін – Осипенко Надія Ніязівна

Голова комісії

Осипенко Надія Ніязівна

Проблема над якою працює комісія:

Методичне забезпечення гуманітарних дисциплін, комплексне використання дидактичного матеріалу, як засобу управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів на різних етапах уроку

Методична комісія об’єднує викладачів суспільних та гуманітарних дисциплін та є колективом однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, досвід викладання та високий рівень професіоналізму.

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • методичне забезпечення компетентнісного підходу до викладання суспільних дисциплін;
 • комплексне використання дидактичного матеріалу, впровадження в навчальний процес новітніх технологій, сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу;
 • розвиток в учнів ґрунтовних, фундаментальних знань з суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • виховання в майбутніх фахівців особистих рис громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії;
 • підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;
 • залучення учнівської молоді до навчально-дослідної роботи в рамках науково-практичнихконференцій та семінарів з тематики дисциплін методичної комісії.

Склад методичної комісії:

 1. Осипенко Н.Н. – голова МК , викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 2. Мамчур В.В. – голова МК , викладач суспільних дисциплін – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 3. Болотова М.В. – викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 4. Кравченко З.Г. – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст другої категорії
 5. Алешкевич Г.П. – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії
Методична комісія електрогазозварювальних та опоряджувальних професій
Методична комісія електрогазозварювальних та опоряджувальних професій – Крутова Ольга Василівна

Голова комісії

Крутова Ольга Василівна

Проблема над якою працює комісія:

Впровадження сучасних освітніх технологій у навчальному процесі через організацію пізнавальної, практичної та креативної діяльності на уроках теоретичної та практичної підготовки

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • забезпечення якості навчання учнів;
 • комплексне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, з дисциплін будівельного профілю згідно ДС ПТО;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику, впровадження нових освітніх технологій та ефективних методів навчання;
 • вивчення, узагальнення і трансляція передового педагогічного досвіду, організація і проведення науково-дослідницької роботи;
 • планування, організація, координування, контроль, облік та педагогічний аналіз навчально-виховного процесу.

Склад методичної комісії:

 1. Крутова О.В. – голова МК , викладач спецдисциплін – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 2. Зануда М.П. – завідуючий майстернею електрогазозварників, майстер в/н - І категорії, викладач спецдисциплін – спеціаліст вищої категорії
 3. Животовська М.Ю. – старший майстер, викладач спецдисциплін – спеціаліст
 4. Ягмурова А.І. – майстер в/н І категорії
 5. Верещак О.І. – майстер в/н ІІ категорії
 6. Астапова В.В. – майстер в/н – спеціаліст, викладач спецдисциплін – спеціаліст
 7. Мохунь А.Г. – майстер в/н спеціаліст
 8. Джепа Г.І. – майстер в/н, спеціаліст
Методична комісія металооброблювальних та електротехнічних професій
Методична комісія металооброблювальних та електротехнічних професій – Васильєва І.В.

Голова комісії

Васильєва Ірина Володимирівна

Проблема над якою працює комісія:

Впровадження в навчально – виробничий процес сучасних педагогічних та комп’ютерних технологій з метою підвищення якості професійного навчання

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • впровадження інноваційних освітніх технологій в практичну діяльність педагогічних працівників;
 • удосконалення якості підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних робітничих кадрів;
 • розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів;
 • удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій.

Склад методичної комісії:

 1. Васильєва І. В. – голова МК , викладач професійно-теоретичної підготовки
 2. Петрова В.В. – майстер в/н І категорії
 3. Коваленко Є.І. – майстер в/н І категорії
 4. Обозний В.Ю. – майстер в/н ІІ категорії
 5. Поляков О.Д. – майстер в/н , спеціаліст
Методична комісія слюсарних професій
Методична комісія слюсарних професій – Харитонюк Інна Сергіївна

Голова комісії

Харитонюк Інна Сергіївна

Проблема над якою працює комісія:

Підвищення якості інтелектуально – пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • особистісно-орієнтований підхід до навчання через індивідуальну роботу з учнями;
 • професійна спрямованість навчання;
 • впровадження нестандартних методів навчання;
 • впровадження електронних засобів навчання;
 • обговорення проблемних питань, над розв’язанням яких працюють викладачі та майстри виробничого навчання;
 • моніторинг освітньої діяльності з метою корекції роботи викладача.

Склад методичної комісії:

 1. Харитонюк І.С. – голова МК , викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 2. Яшний А.С. – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії
 3. Копійкін О.М. – майстер в/н І категорії
 4. Анісімова І.В. – майстер в/н І категорії
 5. Беренда Б.П. – майстер в/н І категорії
 6. Голубенко І.В. – майстер в/н, спеціаліст
 7. Шаховий В.І. – майстер в/н, спеціаліст
 8. Виноградов В.А. – майстер в/н, спеціаліст
Методична комісія класних керівників
Методична комісія класних керівників – Кравченко Заріна Геннадіївна

Голова комісії

Кравченко Заріна Геннадіївна

Проблема над якою працює комісія:

Місце класного керівника у професійному і соціальному вихованні учнів

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • вдосконалення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників, вихователів, викладачів з питань педагогіки та психології;
 • організація вивчення та запровадження класними керівниками, вихователями, викладачами сучасних виховних технологій, нових форм та методів виховної роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду класних керівників, вихователів, викладачів;
 • планування, координування, організація, проведення та педагогічний аналіз виховних заходів;

Склад методичної комісії:

 1. Кравченко З.Г. – голова МК , викладач суспільних дисциплін, спеціаліст другої категорії
 2. Сорокіна Т.П. – викладач загально-технічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 3. Осипенко Н.Н. – викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 4. Мамчур В.В. – викладач суспільних дисциплін - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 5. Зануда Г.Г. – викладач загальноосвітніх дисциплін - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 6. Павлюк А.М. – викладач математики, інформатики та інформаційних технологій - спеціаліст вищої категорії
Методична комісія зв’язку та інформаційно – комунікаційних технологій
Методична комісія зв’язку та інформаційно – комунікаційних технологій – Подопригора Віта Василівна

Голова комісії

Подопригора Віта Василівна

Проблема над якою працює комісія:

Впровадження в навчальний процес інтерактивних методів та форм проведення уроків теоретичного та виробничого навчання

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • особистісно-орієнтований підхід до навчання через індивідуальну роботу з учнями;
 • професійна спрямованість навчання;
 • впровадження нестандартних методів навчання;
 • впровадження електронних засобів навчання;
 • обговорення проблемних питань, над розв’язанням яких працюють викладачі;
 • моніторинг освітньої діяльності з метою корекції роботи майстра в/н;

Склад методичної комісії:

 1. Подопригора В.В. – голова МК, майстер в/н ІІ категорії
 2. Блащук К.О. – майстер в/н І категорії
 3. Мурзіна Н.М. – майстер в/н, спеціаліст
 4. Мясніков С.О. – майстер в/н, спеціаліст
 5. Щербина Л.І. – майстер в/н ІІ категорії
 6. Скляр С.М. – майстер в/н ІІ категорії
 7. Юрко Д.О. – майстер в/н, спеціаліст
 8. Дядькова Л.М. – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 9. Горячкіна Ю.В. – майстер в/н, спеціаліст
Методична комісія природно-математичних дисциплін
Методична комісія природно-математичних дисциплін – Дядькова Людмила Михайлівна

Голова комісії

Дядькова Людмила Михайлівна

Проблема над якою працює комісія:

Підвищення якості інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів, формування професійної компетентності та майстерності педагога, шляхом впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних педагогічних технологій

Основні напрямки роботи та завдання методичної комісії:

 • навчити використовувати одержані знання, уміння і навички для практичного їх впровадження у життєвому просторі людини;
 • розвивати та удосконалювати логічне і абстрактне мислення, просторову уяву, кмітливість і винахідливість;
 • виховувати духовно та інтелектуально підготовлену до самостійного життя людину з життєвими компетентностями і загальнолюдськими цінностями;
 • підвищення роботи методичної комісії, шляхом самоосвіти та самореалізації кожного педагога згідно принципів дидактики;
 • розвивати диференційований, особистісний підхід при організації навчальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • пошук та впровадження новітніх методів та технологій на уроках хімії, фізики, біології, математики, географії, технології;
 • працювати над інтеграцією природничих наук та предметів професійного напрямку.

Склад методичної комісії:

 1. Дядькова Л.М. – голова МК, викладач математики, інформатики та ІКТ – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 2. Ємець І.С. – викладач географії – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 3. Животова С.Г. – викладач біології, екології, хімії – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 4. Павлюк А.М. – викладач математики, інформатики та ІКТ – спеціаліст вищої категорії
 5. Зануда Г.Г. – викладач фізики – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 6. Дядькова Л.В. – викладач біології, екології, хімії – спеціаліст