Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ

Правила для учнів (слухачів) Дніпровського центру професійно-технічної освіти

Учні (слухачі) мають право:

 • У встановленому порядку користуватися учбовими кабінетами і лабораторіями, учбово-виробничими майстернями, полігонами, бібліотеками, читальними залами, гуртожитками, спортивними залами, інвентарем і обладнанням, що знаходяться в розпорядженні центру.
 • Приймати участь в громадському житті центру і базових підприємств, в діяльності органів учнівського самоврядування.

Учні (слухачі) зобов'язанні:

 • Систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навиками, професійною майстерністю, розвивати свої здібності.
 • спостерігати правила внутрішнього розпорядку центра, бути організованими, і показувати приклад дисциплінованості, ввічливості і культури поведінки.
 • Берегти і закріпляти державну особливість, примножувати народне добро, раціонально використовувати енергію та матеріали в праці виробничого навчання і виробничої практики.
 • Берегти природу і охороняти її багатство, поважати правила соціального гуртожитку, непримиримо ставитися до антигромадських проявів, вести себе скромно в побуті, суспільних місцях, учбовому закладі і на виробництві, непримиримо ставитись до кожного випадку порушення трудової і навчальної дисципліни; дорожити честю навчального закладу.
 • Виховувати в собі чесність і правдивість, доброту і принциповість, стійкість і мужність характеру, вимогливості і поваги один до одного, бути хорошими товаришами, вірними друзями, допомагати батькам, викладачам і майстрам виробничого навчання, піклуватися про старших і молодших.
 • Правильно ставитись до критичних зауважень товаришів, майстрів виробничого навчання, викладачів, керівників центру, вміти признавати і виправляти свої помилки, утримувати себе і своїх товаришів від аморальних вчинків.
 • Вести здоровий спосіб життя, укріпляти своє здоров’я, систематично займатися фізичною культурою, технічною та художньою творчістю.

За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту ДЦПТО, правил внутрішнього розпорядку центру, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як:

 1. попередження
 2. догана
 3. відрахування з навчального закладу

Рішення про відрахування учнів центру приймається педагогічною радою та дозволу відділу ювенальної превенції.

Учні (слухачі), винні в зіпсуванні майна принесені навчальному центру матеріального нестатку, несуть відповідальність у встановленому порядку.