Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Методична робота центру

Методична робота у центрі здійснюється відповідно до плану роботи на 2017-2018 н.р. Організація методичної роботи побудована на вивченні та аналізі результативності освітнього процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів.

На підставі «Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами», з метою подальшого удосконалення методичної роботи, по центру виданий наказ від 31.08.17р. №356 «Про організацію та проведення методичної роботи у 2017–2018 навчальному році».

В цьому навчальному році наш педагогічний колектив розпочав працювати над єдиною методичною проблемою: «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу». Для реалізації цієї проблеми розроблена та затверджена Програма роботи педагогічних працівників на наступні чотири навчальні роки.

Згідно структури методичної роботи, з педпрацівниками центру працюють 8 методичних комісій, склад яких затверджений наказом від 05.09.2017р. №382:

Засідання методичних комісій проходять щомісячно. Плани роботи методичних комісій відповідають сучасним вимогам, розроблені згідно рекомендацій НМЦ ПТО на основі роботи над упровадженням єдиної методичної проблеми Центру.

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як однійі з форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педпрацівник протягом навчального року працює над індивідуальною методичною темою. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб майстра, викладача, результатів взаємооцінки, рекомендацій НМЦ ПТО.

Основні напрямки методичної роботи:

 • Впровадження державних стандартів ПТО нового покоління на основі компетентнісного підходу.
 • Оновлення комплексно-методичного забезпечення теоретичного та професійно-практичного навчання.
 • Впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні.
 • Організація безперервного професійного зростання педагогів в міжатестаційний період за різними формами підвищення кваліфікації та самоосвіти. Формування педагогічної культури, підвищення рівня педагогічної кваліфікації, професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, індивідуальні форми методичної роботи.
 • Використання в роботі педагогічних надбань та передового досвіду для самоосвіти педпрацівників.
 • Методична допомога та організація роботи з ліцензування нових професій, підготовка пакетів документів за професіями для участі в тендері у наданні послуг з підготовки робітників з числа незайнятого населення.
 • Методичне забезпечення впровадження і аналізу результативності використання сучасних інформаційно - комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі.
 • Впровадження ефективних технологій навчання дорослих, дистанційного та індивідуального навчання слухачів.
 • Глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів, систематичне інформування педагогічних працівників про нові методичні рекомендації , публікації.
 • Організація конкурсів професійної майстерності серед педагогів та учнів.
 • Впровадження в навчальний процес комп’ютерної техніки, нових інформаційних технологій, в першу чергу при викладанні спеціальних предметів для підвищення якості професійної підготовки.
 • Вивчення та аналіз рівня досягнень учнів у навчанні, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • Здійснення навчання за допомогою ігрового моделювання, спільного вироблення позицій, прийняття нестандартних рішень, застосування невимушеної та органічної педагогіки співробітництва, спільної творчості “учень-викладач”, “учень-майстер виробничого навчання”, розвиток інформаційної культури.
 • Методичне забезпечення роботи щодо поглиблення інтеграції навчально -виробничого процесу з сучасними технологіями на виробництвах, наближення змісту навчального матеріалу до умов підприємства.
 • Приймати участь у проведенні конференцій, оглядів-конкурсів, семінарів згідно плану роботи НМЦ ПТО.
 • Всебічно сприяти розвитку технічної творчості та винахідництва серед учнів центру.
 • Сприяти створенню в Центрі відповідної структури координування та управління процесом запровадження дистанційного навчання.
 • Участь у роботі міжнародних програм щодо розвитку Центра.
 • Методичний супровід роботи щодо самооналізу та проведення атестації професій «Контролер-касир» та «Продавець непродовольчих товарів».
 • Методична допомога та організація роботи з підготовки атестації загальноосвітньої підготовки.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДЦПТО

Методична робота ДЦПТО

Методична робота за минулі роки