дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Методична робота центру

Навчально-методичний центр профтехосвіти у Дніпропетровській області в 2016-2017 навчальному році продовжує працювати за науково-методичною проблемою: «Ефективне забезпечення науково - методичного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників через впровадження у навчально-виховний процес сучасних виробничих, педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій».

З метою реалізації цієї науково - методичної проблеми педагогічний колектив центру буде продовжувати працювати у 2016-2017 навчальному році над проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності педагога, як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника центра»

Методичні комісії будуть реалізовувати цю проблему за напрямками:«Впровадження сучасних освітніх технологій в навчальному процесі через організацію пізнавальної, практичної та креативної діяльності на уроках теоретичної та практичної підготовки.»

Навчально-методична робота в Центрі здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативними документами в галузі освіти.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами, з метою подальшого удосконалення методичної роботи був виданий наказ по центру «Про організацію та проведення методичної роботи в центрі в 2016 – 2017 навчальному році»

Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виробничого процесу.

Методичні комісії Центру протягом навчального року реалізовують цю проблему за напрямками: «Впровадження сучасних освітніх технологій в навчальному процесі через організацію пізнавальної, практичної та креативної діяльності на уроках теоретичної та практичної підготовки.»

Згідно структури методичної роботи з педпрацівниками центру працюють 8 методичних комісій:

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як однійі з форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педпрацівник протягом навчального року працює над індивідуальною методичною темою. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб майстра, викладача, результатів взаємооцінки, рекомендацій НМЦ ПТО.

Основні напрямки методичної роботи:

 • Впровадження державних стандартів ПТО нового покоління на основі компетентнісного підходу.
 • Оновлення комплексно-методичного забезпечення теоретичного та професійно-практичного навчання.
 • Впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні.
 • Організація безперервного професійного зростання педагогів в міжатестаційний період за різними формами підвищення кваліфікації та самоосвіти. Формування педагогічної культури, підвищення рівня педагогічної кваліфікації, професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, індивідуальні форми методичної роботи.
 • Використання в роботі педагогічних надбань та передового досвіду для самоосвіти педпрацівників.
 • Методична допомога та організація роботи з ліцензування нових професій, підготовка пакетів документів за професіями для участі в тендері у наданні послуг з підготовки робітників з числа незайнятого населення.
 • Методичне забезпечення впровадження і аналізу результативності використання сучасних інформаційно - комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі.
 • Впровадження ефективних технологій навчання дорослих, дистанційного та індивідуального навчання слухачів.
 • Глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів, систематичне інформування педагогічних працівників про нові методичні рекомендації , публікації.
 • Організація конкурсів професійної майстерності серед педагогів та учнів.
 • Впровадження в навчальний процес комп’ютерної техніки, нових інформаційних технологій, в першу чергу при викладанні спеціальних предметів для підвищення якості професійної підготовки.
 • Вивчення та аналіз рівня досягнень учнів у навчанні, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • Здійснення навчання за допомогою ігрового моделювання, спільного вироблення позицій, прийняття нестандартних рішень, застосування невимушеної та органічної педагогіки співробітництва, спільної творчості “учень-викладач”, “учень-майстер виробничого навчання”, розвиток інформаційної культури.
 • Методичне забезпечення роботи щодо поглиблення інтеграції навчально -виробничого процесу з сучасними технологіями на виробництвах, наближення змісту навчального матеріалу до умов підприємства.
 • Приймати участь у проведенні конференцій, оглядів-конкурсів, семінарів згідно плану роботи НМЦ ПТО.
 • Всебічно сприяти розвитку технічної творчості та винахідництва серед учнів центру.
 • Сприяти створенню в Центрі відповідної структури координування та управління процесом запровадження дистанційного навчання.
 • Участь у роботі міжнародних програм щодо розвитку Центра.
 • Методичний супровід роботи щодо самооналізу та проведення атестації професій «Контролер-касир» та «Продавець непродовольчих товарів».
 • Методична допомога та організація роботи з підготовки атестації загальноосвітньої підготовки.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДЦПТО

План МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ