Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Розпочався прийом на навчання в ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» на 2023-2024 навчальний рік

У центрі учні отримують якісну освіту, здобувають професію та стають конкурентними кваліфікованими працівниками, справжніми майстрами своєї справи. Одна з таких професій – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Навчатися на обліковця з реєстрації бухгалтерських даних — нелегка справа. Необхідно вміти перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві Слід зазначити, що обліковцями з реєстрації бухгалтерських даних можуть працювати як чоловіки так і жінки різного віку.

Прийом на навчання здійснюється Без ЗНО на базі 11 класів та на базі 9 класів, термін навчання 1 рік та 3 роки відповідно

Навчання проводиться на бюджетній основі

Всім бажаючим надається гуртожиток

Для тих, хто бажає навчатися на обліковця з реєстрації бухгалтерських даних в м. Дніпрі є необхідні умови в навчальному закладі:

 • Навчальні кабінети
 • Лабораторії

Викладачі нашого центру створюють необхідні умови задля того, щоб навчання за професією обліковець з реєстрації бухгалтерських даних було цікавим.

 • Організоване харчування в їдальнях центру
 • Безкоштовні спортивні секції та гуртки
 • Безкоштовне проживання в гуртожитках для іногородніх

Після здобуття професії випускники забезпечуються першим робочим місцем на провідних підприємствах міста Дніпро та Дніпропетровської області, отримують можливість мати хорошу високооплачувану роботу.

Для того, щоб вступити на навчання за фахом контролер-касир в 2023 в місті Дніпро, необхідно подати пакет документів, також є можливість подати заяву на вступ до навчального закладу онлайн.

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних — це професія, ЯКА МАЄ ВИСОКИЙ ПОПИТ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ СФЕРІ, НА БУДЬ-ЯКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.

Навчальний заклад чекає Вас на навчання!

Приймальна комісія працює щодня з 800 до 1800

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників):

 • Професія – 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 • Кваліфікація:обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Повинен знати:

нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Повинен вміти:

перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: : Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника: діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Специфічні вимоги:

 • Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
 • Стать: жіноча, чоловіча.
 • Медичні обмеження.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

 • високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
 • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;
 • гарний розвиток концентрації, стійкості та переключення уваги
 • (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі, займатися певним видом діяльності, а також здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інший);
 • хороші мнемічні здібності (гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам'яті);
 • здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами та цифрами);
 • висока стійкість;
 • технічна підготовка (навички роботи на персональному комп'ютері).
 • посидючість, терплячість;
 • наполегливість;
 • обов'язковість;
 • "Педантизм" в роботі;
 • відповідальність;
 • чесність;
 • акуратність;
 • емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю);
 • справедливість.

Ринок праці:

Потреба в обліку доходів і витрат, а також у регулюванні грошових потоків постійно зростає. Це багато в чому визначає високу популярність професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних в наші дні. Фахівці фінансового сектора економіки дотепер залишаються найбільш затребуваними на ринку і працюють практично у всіх галузях господарства, сфери послуг, фінансових та наукових установах.

Професійне зростання

Досвідчені представники професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес - аудиторську чи консалтингову фірму.

Обговорення
0 коментарів
Правила користування

Заборонено використовувати непристойні висловлювання, рекламу та використовувати висловлювання, які ображають інших користувачів. За порушення даного пункту блокування назавжди.

Всі посилання, вигляду http://domain.com будуть автоматично перероблені в посилання виду http://domain.com, їх потрібно відділити пробілами з обох сторін.

Недоречні чи непристойні коментарі будуть видалені модераторами.

Приєднатися до обговорення...


Поки що коментарів не знайдено.
Додайте перший коментар до цієї статті...
УВАГА! Дистанційне навчання! З 01.06.2023 новий розклад!