Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт
Оператор комп’ютерного набору

Оператор комп’ютерного набору – професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Комп'ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів. У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини.

Термін навчання:

 • 3 роки – на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) в інтеграції з професією: Оператор поштового зв’язку
 • 1 рік – на базі повної середньої освіти (11 класів) в інтеграції з професією: Контролер-касир
 • 3-4 місяців – професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Навчання проводиться на бюджетній основі, без сертифікатів ЗНО

Всім бажаючим надається гуртожиток

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників):

 • Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору
 • Кваліфікація: II категорія

Завдання та обов'язки:

 • Виконує операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних.
 • Готує до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір.
 • Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.
 • Оперує з файлами, записує текст на дискету або переносить на папір за допомогою друкувальних пристроїв.
 • Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо).
 • Керує режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстових і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо).
 • Своєчасно застосовує коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування.
 • Доповідає відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування.
 • Здійснює передавання (приймання) інформації по мережі відповідно до вимог програмного забезпечення.
 • Постійно вдосконалює уміння та навички роботи з клавіатурою.
 • У разі необхідності виконує обов'язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), веде діловодство.

Повинен знати:

 • правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку;
 • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
 • послідовність виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах);
 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 • діловодство;
 • правила орфографії та пунктуації;
 • технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;
 • основи організації праці;
 • основи законодавства про працю;
 • правила захисту інформації.

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

Специфічні вимоги:

 • Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до законодавства.
 • Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
 • Медичні обмеження.

Підприємства-замовники: ТОВ «Алан», ТОВ «Варус», ТОВ «Епіцентр», ТОВ «Нова лінія», КБ «ПриватБанк»

Заклади вищої освіти, де можна продовжити навчання за професією:

Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету ім.Олеся Гончара: